Współczesne narzędzia i metody efektywnego zarządzania pracownikami

0
4590

Jak w XXI wieku skutecznie zarządzać pracownikami? Po jakie metody i narzędzia dostępne na rynku warto sięgnąć, by wymiernie ocenić kompetencje i potencjał rozwojowy osób zatrudnionych w firmie? Jak w konsekwencji odpowiedzieć na potrzeby pracowników i sprawić, by odpowiednie zarządzanie personelem przyniosło poprawę efektywności wykonywanej przez nich pracy?

Zacznij od podstaw!

Zestawienie najskuteczniejszych metod zarządzania personelem rozpoczniemy od absolutnie podstawowego narzędzia HR. Mowa tu o modelu kompetencyjnym, zwanym również systemem kompetencji, który pozwala w sposób spójny i konsekwentny powiązać ze sobą wszystkie procesy i narzędzia zarządzania pracownikami w organizacji.  W skrócie jest to usystematyzowanie kluczowych zadań i obowiązków oraz odpowiedzialności wraz z uprawnieniami danego pracownika piastującego konkretne stanowisko.

W jakich sytuacjach sprawdzi się to narzędzie? W pierwszej kolejności opisy kompetencji pracownika będą doskonałą podstawą do opracowania szczegółowego profilu kandydata oraz stworzenia spójnego systemu selekcji dla rekruterów. Pozwoli to osobom prowadzącym rekrutację na większą efektywność pracy i przede wszystkim bardziej adekwatne dobieranie przyszłych pracowników na właściwe stanowiska. W konsekwencji ograniczy również największą bolączkę współczesnego HR, czyli zwiększoną fluktuację kadr. Stworzony model kompetencji sprawdzi się również w procesie onbordingu. W trakcie adaptacji nowy pracownik będzie bowiem mógł od razu poznać oczekiwania firmy wobec niego, kryteria jego przyszłej oceny, czy nawet szerzej kulturę organizacji. Model kompetencji może posłużyć również jako baza do rozplanowania awansów, podwyżek, systemów premiowych czy nawet zaplanowania odpowiedniego dla pracowników kierunku szkoleń i podnoszenia kwalifikacji. 

Dział HR, który zdecyduje się na wykorzystanie tego narzędzia ma więc stworzoną matrycę oceny, punkt odniesienia dla podejmowania wielu decyzji związanych z personelem na przyszłość. Pozwoli więc to skutecznie zautomatyzować proces zarządzania pracownikami.

Oceń kompetencje i potencjał rozwoju pracowników!

Kolejnym narzędziem wartym uwagi przy planowaniu skutecznego zarządzania personelem jest audyt personalny. Ta metoda oceny kompetencji oraz potencjału zawodowego pracowników pozwoli w kontekście planów i potrzeb firmy na dokładną ocenę pracowników. Przeprowadzany może zostać zarówno dla pojedynczych pracowników, jak i kluczowych grup, czy wszystkich zatrudnionych w organizacji. 

Audyt personalny to dla kierowników działu HR kompleksowa informacja na temat poziomu kompetencji zatrudnionej kadry przedsiębiorstwa, pozwalająca w konsekwencji przygotować optymalną politykę personalną. 

W jakich innych sytuacjach związanych z zarządzaniem personelem okaże się on pomocny? Audyt będzie doskonałym wyznacznikiem pozwalającym podjąć decyzje personalne przy dużych zmianach planowanych w organizacji. Mowa tu m.in. o zmianach właścicielskich, reorganizacji struktury firmy, fuzji czy nawet w przypadku konieczności redukcji etatów i przeniesieniu części obowiązków na inne osoby. Co więcej, z audytu poznamy możliwości pracownika, które pozwolą na określenie czy możliwe będzie przeniesienie pracownika do innego działu i zmiana jego dotychczasowego obszaru zadań. Wspominane narzędzie sprawdzi się również w przypadku doboru pracowników do projektów i zadań specjalnych, przy tworzeniu dla nowego zatrudnionego ścieżki kariery czy nawet pomoże w podjęciu obiektywnej decyzji o awansie. 

Poznaj opinie swoich pracowników!

Nieoczywistym, ale niezwykle efektywnym narzędziem do zarządzania pracowników jest przeprowadzenie badania ich satysfakcji. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że poznanie opinii osób zatrudnionych w organizacji niewiele może wnieść do systemu ich sprawnego zarządzania. Nic bardziej mylnego. Badania nastrojów i opinii może bowiem wprost przyczynić się do podniesienia zaangażowania pracowników, a w konsekwencji do poprawy efektywności ich pracy.  

Zarządzanie pracownikami

Badanie satysfakcji to doskonałe narzędzie do monitorowania tego, co dzieje się w organizacji. Wiedza na temat satysfakcji, panujących nastrojów czy opinii zatrudnionych osób w firmie jest dla pracodawców wyjątkowo cennym źródłem informacji. Przeprowadzone badania opinii pracowników pozwolą bowiem określić obszary wymagające dalszego rozwoju, przyczyny istniejących konfliktów, problemów, ale również powody odejścia kluczowych pracowników. Pozyskane w ten sposób dane pozwalają od razu adekwatnie zareagować zarządom lub managerom na sygnalizowane problemy, jeszcze przed ich eskalacją i szkodom dla firmy. To doskonałe rozwiązane pozwalające na nieustane doskonalenie organizacji, budowania wizerunku pracodawcy na rynku. Wdrożenie zmian, które wynikną z badania satysfakcji może okazać się bowiem kluczowe m.in. w ograniczeniu rotacji czy budowaniu czarnego PR pracodawcy na rynku. To narzędzie pozwala więc zarządzać pracownikami poprzez odpowiedzenie na ich realne potrzeby dnia codziennego. 

Zarządzanie pracownikami w dobie rynku pracownika?

W dobie rynku pracownika, gdy ciężko jest zatrzymać w organizacji największe talenty, ze względu na prześciganie się pracodawców w podnoszeniu atrakcyjności zatrudnienia, niezwykle ważne staje się wewnętrzne zarządzanie pracownikami. W potrzebie zmiany i dostosowania do rynku i nowych wymagań przychodzą z pomocą narzędzia efektywnego zarządzania personelem, które mają na celu zarówno diagnozę obecnego stanu organizacji, zdefiniowanie potrzeb pracowników oraz odpowiedzenia na wspomniane potrzeby. Sięgnięcie po modele kompetencyjne, audyt personalny czy badanie satysfakcji może przyczynić się do zatrzymania w firmie największych talentów, czy też ograniczenia rotacji. Te narzędzia pozwolą również na skuteczne zarządzenie personelem tak, by bezpośrednio doprowadzić do wzrostu efektywności wykonywanej przez nich pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here