najem okazjonalny

Coraz częściej właściciele nieruchomości decydują się na wynajmowanie lokali na podstawie umowy najmu okazjonalnego. Bez wątpienia tego typu rozwiązanie zawiera wiele zalet. Jakich? Odpowiadamy w niniejszym artykule.

Umowa najmu okazjonalnego stanowi ochronę dla wynajmującego, ograniczając przy tym prawa najemcy. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy najemcy nie chcą opuścić lokalu w słusznych dla właściciela okolicznościach.

Najem okazjonalny. Co to jest?

Umowa najmu okazjonalnego jest zawierana na określony czas. Dodatkowo zawiera ona zastrzeżenie, że osoba będąca właścicielem nie może prowadzić działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu lokali. Do tego typu dokumentu załącza się także oświadczenia najemców. Jest w nich stwierdzona dobrowolność poddania się egzekucji i opuszczenia lokalu, będący przedmiotem umowy. Oświadczenie najemców sporządza się w formie aktu notarialnego.

Najemcy są obowiązani wskazać inny lokal mieszkalny, który mógłby być przez nich wykorzystany w razie potrzeby opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania. Kolejnym obowiązkiem najemcy jest wskazanie innego lokalu, jeżeli dowie się, że ten wskazany w oświadczeniu nie jest możliwy do zamieszkania. Ma na to czas 21 dni od otrzymania stosownej informacji.

Przypisanym prawem obowiązkom podlega również właściciel lokalu. Musi on zgłosić do naczelnika urzędu skarbowego, odpowiedniego dla miejsca zamieszkania, fakt zawarcia umowy najmu okazjonalnego w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.

Co jeszcze warto wiedzieć o wynajmie okazjonalnym?

Decydując się na wynajem okazjonalny, bardzo istotne jest sporządzenie właściwej, zgodnej z przepisami umowy. Może być ona zawarta na okres nie dłuższy niż 10 lat. W treści dokumentu musi znaleźć się informacja dotycząca dokładnej długości jej trwania. Umowa musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Konieczne jest, aby dokument zawierał także inne, niezbędne informacje. Pierwszą z nich są strony umowy najmu okazjonalnego. Obie muszą być w świetle prawa osobami fizycznymi. Ponadto wynajmujący nie może prowadzić działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu lokali. Kolejnym koniecznym elementem jest przedmiot najmu okazjonalnego. Według prawa może być nim jedynie lokal mieszkalny. W tym miejscu dokumentu należy dokonać dokładnego opisu lokalu, w tym określić jego obecny stan techniczny. Ponadto umowa najmu okazjonalnego powinna zawierać informacje o wysokości czynszu, który będzie pobierany od najemcy.

Zawarta umowa zostaje automatycznie rozwiązana wraz z zakończeniem okresu, na który została podpisana. Po zakończeniu trwania najmu okazjonalnego najemca jest obowiązany opuścić dany lokal mieszkalny. W przypadku tego typu umów nie obowiązuje okres ochronny, który zabrania eksmisji od 1 listopada do 31 marca.

Nie zapomnij o ubezpieczeniu!

Lokal objęty umowa najmu okazjonalnego nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia, warto jednak wykupić polisę, ponieważ pomoże ona ochronić Twoje mienie przed skutkami różnych zdarzeń losowych.

Podczas zakupu ubezpieczenia istotne jest, aby ochroną zostało objęte mienie, którego właścicielem jest wynajmujący (np. meble, sprzęt AGD/RTV).

LINK4 posiada w swojej ofercie także polisy dedykowane dla mieszkań i lokali mieszkalnych. Zakupu może dokonać właściciel nieruchomości. W ten sposób ochroni swoje mienie także przed skutkami  zdarzeń losowych.

Najem okazjonalny. Kilka słów na koniec

Pomimo że umowa najmu okazjonalnego, ze względu na wiele formalności, nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem, warto rozważyć jej wybór. Zapewnia ona gwarancję odzyskania lokalu mieszkalnego objętego umową wraz z jej wygaśnięciem. Na stronie www.link4.pl znajdziesz pełną ofertę polis – w tym ubezpieczenie domu lub mieszkania.

Ubezpieczenie LINK4 DOM dostępne w LINK4. Szczegóły i wyłączenia odpowiedzialności sprawdź w OWU dostępnym na www.link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z LINK4.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here