IKZE to prosty i stosunkowo bezpieczny sposób długoterminowego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Sprawdź, co musisz o nim wiedzieć.

Ciężko jest namówić kogoś na oszczędzanie na swoją przyszłą emeryturę, zwłaszcza gdy ma do niej 30-40 lat. Jest to tak odległy termin, że większość z nas nie zawraca sobie tym głowy. Powtarzamy sobie, że mamy na to jeszcze czas, a emeryturę zapewni nam państwowy ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). To wszystko prawda, ale czy zdajemy sobie sprawę, w jakiej wysokości będzie ta emerytura? Analitycy są zgodni, że przyszłe emerytury będą zaledwie na poziomie 50-60% ostatniego wynagrodzenia, co oznacza, że bez dodatkowych oszczędności nie zapewnimy sobie godnej egzystencji w okresie naszej „jesieni życia”.

Co to jest i jak działa IKZE

Co może nas zachęcić do oszczędzania na emeryturę? Odpowiedź jest tylko jedna: zysk z inwestycji bez tzw. podatku Belki i dodatkowo coroczna ulga podatkowa umożliwiająca odliczenie wpłat na swoje konto IKZE od dochodu przed jego opodatkowaniem. Właśnie te korzyści zapewnia nam Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, zwane w skrócie IKZE. Jest to dobrowolny sposób oszczędzania dostępny III filarze, który pozwala gromadzić pieniądze na przyszłość i jednocześnie korzystać z bieżących ulg podatkowych.

Kto może założyć IKZE?

Każda osoba, która ma zdolność do czynności prawnych, ma skończone 16 lat oraz posiada dochody z umowy o pracę. Możemy założyć tylko jedno IKZE. Aby zmienić instytucję, w której posiadamy konto, najpierw będziemy musieli poprzedni rachunek w IKZE zamknąć.

Na jednym IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1776) nie przewiduje, że można prowadzić wspólne konto IKZE, np. dla małżonków.

Ile możemy wpłacić na nasze konto w IKZE?

Zgodnie z art. 13a ustawy z 20 kwietnia 2014 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego istnieje z góry określony maksymalny limit wpłaty na IKZE. Wg tego artykułu kwotę limitu wylicza się na podstawie 1,2-krotnego przelicznika kwoty przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, publikowanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 2017 roku możemy wpłacić maksymalnie 5 115,60 zł. Gdybyśmy wpłacili więcej, wówczas nadpłata zostanie nam zwrócona. Co istotne pieniądze na nasze konto IKZE możemy wpłacać w dowolnej chwili adekwatnie dostosowując wpłaty do naszych możliwości finansowych. Wpłaty na IKZE nie muszą być dokonywane regularnie w ciągu całego roku.

Dodatkowa korzyść podatkowa

Niezaprzeczalną korzyścią posiadania konta IKZE jest możliwość odpisania wpłat w rocznym zeznaniu podatkowym, czyli po zakończeniu roku podatkowego. Dzięki temu podatek, który musimy zapłacić, będzie mniejszy. Przy wykorzystaniu maksymalnej kwoty wpłat na IKZE uzyskamy nadpłatę lub pomniejszenie należnego podatku dochodowego dla Urzędu Skarbowego o kwotę 920,81 zł przy 18% progu podatku lub 1 636,99 zł, gdy płacimy podatek dochodowy w wysokości 32%. W przypadku działalności gospodarczej i przy 19%-owym  podatku liniowym będzie to kwota 971,96 zł.

Wypłaty z IKZE

Środki gromadzone na IKZE możemy wycofać w każdej chwili. Jeżeli będziemy chcieli to zrobić przed ukończeniem przez nas 65 lat, będziemy musieli podjąć całą kwotę i zapłacić od niej podatek według obowiązującej nas skali podatkowej (18% lub 32%). Podjęcie środków z IKZE przed skończeniem przez nas 65 lat równa się automatycznemu zamknięciu konta. Jeśli natomiast wypłacimy nasze środki po osiągnięciu przez nas 65 roku życia, zapłacimy jedynie zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% od całej kwoty. Warunek jest tylko jeden, należy wpłacać pieniądze na IKZE przez minimum 5 lat. Będziemy mogli wówczas pobrać pieniądze jednorazowo lub ratalnie przez co najmniej 10 lat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here