ocenianie pracowników

Sytuacja na świecie związana z pandemią zmusiła wiele firm do przejścia na całkowitą lub częściową pracę zdalną. Powoduje to wiele zmian organizacyjnych, ale również niesie wiele wyzwań w zakresie zarządzania ludźmi. Jednym z takich wyzwań jest kwestia udzielania feedbacku, co obecnie jest utrudnione i wymaga zmiany formy i sposobu udzielania informacji zwrotnej. Jedną z metod bardzo często wykorzystywanych do dawania feedbacku pracownikom w środowisku biznesowym jest Ocena 360°. Warto przyjrzeć się temu narzędziu, na czym ono polega i dlaczego tak ważne jest wprowadzanie go do swoich organizacji, szczególnie w trudnych czasach kryzysu.

Na czym polega Ocena 360°?

Ocena 360° jest jednym z wielu dostępnych narzędzi, które służy uzyskaniu informacji zwrotnej. Jest to jednak metoda, która pozwala na otrzymanie feedbacku z wielu źródeł. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie obiektywnej i pełnej informacji na temat sposobu i stylu pracy  pracowników. Oceniane osoby dokonują samooceny, a także otrzymują ocenę od osób ze swojego najbliższego otoczenia – Przełożonych, Współpracowników, Podwładnych a czasem nawet Klientów. 

ocena 360

Ocena 360° ma na celu zebranie informacji o stylu pracy, mocnych stronach i obszarach do rozwoju danego pracownika. Agnieszka Figlus, Konsultantka w agencji doradztwa personalnego AG TEST HR podkreśla: Dzięki takiej wieloźródłowej informacji zwrotnej, oceniani pracownicy otrzymują cenne wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób mogą usprawnić swoje działania zawodowe. Dane takie są również bardzo pomocne w kontekście planowania dalszych ścieżek rozwoju. Pracownik może porównać własną ocenę siebie z ocenami uzyskanymi od osób z najbliższego otoczenia. Dodatkowo, organizacja otrzymuje cenne źródło wiedzy na temat tego, w jaki sposób może wspierać budowanie pozytywnej atmosfery pracy, a tym samym kształtować kulturę organizacji. Ocena 360° odnosi się do obszarów kompetencyjnych, ważnych z punktu widzenia danej organizacji

Historia Oceny 360°

feedback

Choć Ocena 360° brzmi jak całkiem nowoczesna metoda zarządzania ludźmi, to jednak jej historia sięga poprzedniego stulecia. Pierwsze wzmianki dotyczące zbierania informacji zwrotnej z kilku źródeł miały miejsce podczas I Wojny Światowej w… amerykańskiej armii. Żołnierze oceniani byli przez przełożonych i współpracowników, jednak ówczesna metoda nie obejmowała opinii podwładnych. Zmieniło się to w czasach II Wojny Światowej, kiedy z kolei Niemieckie wojsko wprowadziło wieloźródłową ocenę swoich żołnierzy. Byli oni oceniani przez przełożonych, współpracowników i podwładnych, a uzyskane informacje miały wpływ na otrzymane wynagrodzenie czy awans. Ocena 360° stawała się coraz bardziej popularnym narzędziem, jednak jej rozkwit nastąpił po wprowadzeniu jej do świata biznesu. 

Pierwszą organizacją, która zdecydowała się na wprowadzenie u siebie Oceny 360° była Esso Research and Engineering, co miało miejsce w 1950 roku. Zapoczątkowało to korzystanie z tej metody na szeroką skalę, zarówno w dużych korporacjach, jak i mniejszych, rodzinnych firmach. Początkowo Ocena 360° wykorzystywana była jako podstawa do zwolnienia pracowników, którzy zostali najgorzej ocenieni. Wkrótce jednak pracodawcy zaczęli doceniać wartość tej metody płynącą z odkrywania silnych stron swoich pracowników. Dzięki temu Ocena 360° stała się jednym z najbardziej efektywnych narzędzi zarządzania ludźmi i stosowana jest przez coraz więcej organizacji. 

Ocena 360° a praca zdalna

Do wzrostu popularności oceny 360° znacząco przyczynił się rozwój technologii i możliwość udzielania feedbacku z wykorzystaniem Internetu i komputera lub urządzeń mobilnych. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie takiej ankiety na dużą skalę – nawet w międzynarodowych, bardzo licznych korporacjach. Dzięki możliwości efektywnego przeprowadzenia feedbacku online przy pomocy Oceny 360°, możliwe jest udzielanie informacji zwrotnej nawet jeśli osoby oceniające danego pracownika znajdują się w zupełnie innej lokalizacji. Dlatego też jest to metoda, która zdecydowanie ułatwia zarządzanie swoimi pracownikami w sytuacji wyzwania związanego z pracą zdalną. 

praca zdalna

Praca zdalna często jest benefitem, oferowanym przez wielu pracodawców. Teraz jednak, gdy wiele firm zdecydowało się na pracę zdalną jako stałe, długoterminowe rozwiązanie, może być to dużym wyzwaniem dla wielu pracowników. Sytuacja ta generuje spory stres, a także potrzebę zmiany sposobu funkcjonowania, komunikowania się z zespołem. Dlatego też szczególnie teraz regularny feedback jest bardzo ważny dla zachowania odpowiedniego poziomu efektywności w zespołach, komunikacji, czy współpracy. 

Inne formy udzielania feedbacku

Oprócz Oceny 360° warto wprowadzić w zespole pewne regularne praktyki, skierowane na udzielanie informacji zwrotnej osobom, z którymi pracujemy na co dzień. Przede wszystkim warto zachęcać pracowników do dzielenia się swoimi sugestiami i opiniami na bieżąco. Warto jednak pamiętać zarówno o wyrażaniu uznania i pochwał, jak i informacji o niewłaściwych, z naszej perspektywy, zachowaniach. Ważne jest jednak, aby przekazywana informacja zwrotna była zawsze konstruktywna. Warto przekazywać feedback w taki sposób, aby był dla ocenianej osoby motywacją do podejmowania działań rozwojowych. Warto również pamiętać o regularnych rozmowach przełożonych ze swoimi pracownikami – zarówno zespołowych, jak i indywidualnych. Wprowadzenie wśród pracowników kultury udzielania regularnego feedbacku jest szczególnie ważnym wyzwaniem w zespołach, które pracują zdalnie. Pozwoli to na monitorowanie wszelkich zmian, utrzymanie wysokiej efektywności, ale także zabezpieczenie potrzeb pracowników. Dzięki temu łatwiej będzie utrzymać stały poziom motywacji całego zespołu, efektywnej komunikacji i współpracy.

Wspomniana wyżej kultura udzielania regularnego feedbacku jest niezbędnym zagadnieniem, o które warto dbać na co dzień, w każdej organizacji i każdym zespole. Jednakże obecna sytuacja stawia nowe wyzwania dotyczące zarządzania ludźmi. Dlatego tak ważne jest zwrócenie uwagi na podejmowanie różnych działań w kierunku udzielania informacji zwrotnej między pracownikami. W tym celu warto skorzystać z istniejących rozwiązań, jakimi jest, między innymi, Ocena 360°. Jest to metoda, która dostarcza wielu różnorodnych informacji, dzięki którym każdy pracownik może osiągać coraz lepsze rezultaty swoich działań. Konstruktywny feedback uzyskany dzięki Ocenie 360° będzie przynosił pozytywne korzyści zarówno dla ocenianej osoby, ale i dla zespołu, a także całej organizacji. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here