Dzięki ocenie 360° stopni pracownik może uzyskać informacje, jak jest postrzegany przez osoby, w którymi współpracuje w organizacji. W ocenie bierze udział przełożony, koledzy z działu, podwładni, niekiedy również klienci zewnętrzni oraz inne grupy, z którymi taka osoba współpracuje. Sam uczestnik również dokonuje samooceny. Dzięki kompleksowości takiej oceny, uczestnik zyskuje cenną wiedzę na temat tego, które jego cechy są cenione, a które warto doskonalić. Dzięki szerokiej perspektywie ocena jest zobiektywizowana i dokładna. Uzyskane wskazówki pozwalają wzmacniać pozycję danej osoby w organizacji, wpływając pozytywnie na jej umiejętność budowania autorytetu, przywództwo i inne potrzebne kompetencje i umiejętności.

Kiedy ocena 360° znajduje zastosowanie:

  • Konieczność określenia mocnych stron oraz deficytów pod kątem rozwoju.
  • Potrzeba dostarczenia uczestnikom wiarygodnych i silnych bodźców do zmiany zachowań.
  • Potrzeba prowadzenia cyklicznego, powtarzalnego monitoringu kompetencji.

Komunikacja projektu oceny

Na etapie planowania projektu należy dobrać adekwatne metody komunikowania projektu w organizacji. Warto jest wykorzystać różnorodne kanały komunikacji, aby poinformować uczestników o celach planowanej oceny, jej etapach i rezultatach. Ważne jest również zapewnienie o poufności danych oraz anonimowości ocen w relacjach grupowych.

Platforma internetowa

W projektach 360° wykorzystujemy własną platformę internetową. Pozwala ona na szybkie zaimplementowanie kwestionariusza badawczego i struktury uczestników badania, a następnie sprawne wygenerowanie raportów indywidualnych. Dysponujemy własną bazą pytań, które można wykorzystać w procesie oceny w przypadku, gdy organizacja nie posiada własnego modelu kompetencyjnego lub poszukuje nowych inspiracji. Podczas trwania oceny na bieżąco monitorujemy przebieg projektu i wysyłamy przypomnienia na adresy mailowe. Nasze rozwiązania są dostępne zarówno z komputerów, jak i urządzeń mobilnych – tabletów i telefonów komórkowych, co dodatkowo zachęca uczestników do udziału w projekcie oceny i usprawnia cały proces zbierania danych.

Informacja zwrotna

Przekazanie informacji zwrotnej ma najczęściej formę spotkania z konsultantem i posiada charakter coachingowy. Pozwala to na głębsze zrozumienie treści raportu, przez co zwiększa się świadomość własnych umiejętności, a także wiedza na temat różnorodnych możliwości ich rozwoju. Dodatkowa opcją jest rozszerzenie spotkania i sporządzenia tzw. Indywidualnego Planu Rozwojowego (IPR). Oferujemy również możliwość przeszkolenia przełożonych w zakresie przekazywania informacji zwrotnych.

Korzyści dla Organizacji z wdrożenia oceny 360°

  • Dostarczenie precyzyjnej informacji zwrotnej w szybkim czasie przy stosunkowo niskich kosztach.
  • Dostarczenie uczestnikom wiarygodnych i silnych bodźców do zmiany nieefektywnych zachowań.
  • Precyzyjne określenie słabych i mocnych stron, przez co ułatwione jest planowanie szkoleń i innych działań rozwojowych.
  • Poprawa kompetencji pracowników w obszarach kluczowych dla Organizacji.
  • Promowanie transparentnej komunikacji i poprawa przepływu informacji.
  • Kreowanie kultury organizacyjnej opartej na pożądanych w organizacji zachowaniach.

Więcej informacj nastronie projektu – considero.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here