Co to jest Prince 2?
Co to jest Prince 2?

Co to jest Prince 2?

Prince 2, czyli Projects in Controlled Environments, to metodyka zarządzania projektami, która została stworzona w celu zapewnienia skutecznego i efektywnego prowadzenia projektów. Jest to popularna metoda zarządzania projektami, szczególnie w obszarze IT, która umożliwia skoordynowanie działań, kontrolę nad postępem projektu oraz osiągnięcie zamierzonych celów.

Historia Prince 2

Prince 2 zostało opracowane przez brytyjskie Ministerstwo Handlu i Przemysłu w latach 80. XX wieku. Początkowo było to narzędzie wykorzystywane głównie w sektorze publicznym, ale z czasem zyskało popularność również w sektorze prywatnym. Obecnie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych standardów zarządzania projektami na świecie.

Zasady Prince 2

Prince 2 opiera się na siedmiu zasadach, które stanowią fundamenty metodyki:

 1. Uzasadnienie biznesowe – każdy projekt powinien mieć jasno określone uzasadnienie biznesowe, czyli powód, dla którego jest realizowany.
 2. Uczestnictwo zarządu – zarząd projektu powinien być zaangażowany i aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach projektu.
 3. Rolki i odpowiedzialności – każda osoba zaangażowana w projekt powinna mieć jasno określone role i odpowiedzialności.
 4. Zarządzanie fazami – projekt powinien być podzielony na fazy, co ułatwia kontrolę nad postępem prac.
 5. Zarządzanie wyjątkami – w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji, należy odpowiednio nimi zarządzać, aby nie wpłynęły negatywnie na realizację projektu.
 6. Produkty – każdy projekt powinien mieć określone produkty, które mają być dostarczone na koniec każdej fazy.
 7. Dostosowanie do projektu – metodyka Prince 2 jest elastyczna i może być dostosowana do różnych rodzajów projektów.

Korzyści z zastosowania Prince 2

Zastosowanie metodyki Prince 2 może przynieść wiele korzyści dla organizacji i zespołów projektowych. Oto niektóre z głównych korzyści:

 • Skuteczne zarządzanie ryzykiem – Prince 2 umożliwia identyfikację i zarządzanie ryzykiem w trakcie trwania projektu, co minimalizuje możliwość wystąpienia niepowodzeń.
 • Wyraźne określenie celów – metodyka Prince 2 wymaga jasnego określenia celów projektu, co ułatwia skoncentrowanie się na ich osiągnięciu.
 • Skoordynowane działania – dzięki podziałowi projektu na fazy i określeniu odpowiedzialności, zespoły projektowe mogą skutecznie współpracować i koordynować swoje działania.
 • Transparentność – Prince 2 zapewnia transparentność w zarządzaniu projektem, co umożliwia łatwiejsze monitorowanie postępów i podejmowanie odpowiednich działań korygujących.
 • Skalowalność – metodyka Prince 2 może być dostosowana do projektów o różnym zakresie i skali, co czyni ją elastyczną i uniwersalną.

Certyfikacja Prince 2

Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu Prince 2 mogą uzyskać certyfikat potwierdzający ich kompetencje. Istnieją różne poziomy certyfikacji, takie jak Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner i Prince 2 Agile, które świadczą o stopniu zaawansowania i umiejętności w zakresie metodyki Prince 2.

Podsumowanie

Prince 2 to popularna metodyka zarządzania projektami, która umożliwia skuteczne i efektywne prowadzenie projektów. Opiera się na siedmiu zasadach i oferuje wiele korzyści, takich jak skuteczne zarządzanie ryzykiem, wyraźne określenie celów i transparentność. Osoby zainteresowane mogą uzyskać certyfikat Prince 2, który potwierdza ich kompetencje w zakresie tej metodyki.

Prince2 (Projects IN Controlled Environments) to metodyka zarządzania projektami, która zapewnia strukturalne podejście do planowania, organizacji, monitorowania i kontroli projektów. Jest to popularna metoda stosowana na całym świecie, szczególnie w obszarze zarządzania projektami informatycznymi.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Prince2, odwiedź stronę: https://www.akademiarozwojubiznesu.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here